Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys

Beth yw Meithrin?

Mae gweithgynhyrchu yn broses weithgynhyrchu lle mae metel yn cael ei wasgu, ei guro neu ei wasgu dan bwysau mawr i rannau cryfder uchel o'r enw madarchion. Fel rheol, mae'r broses (ond nid bob amser) yn cael ei berfformio'n boeth trwy gynhesu'r metel i dymheredd dymunol cyn iddo gael ei weithio. Mae'n bwysig nodi bod y broses fagu yn gwbl wahanol i'r broses castio (neu ffowndri), gan na chaiff metel a ddefnyddir i wneud rhannau ffug byth ei doddi a'i dywallt (fel yn y broses fwrw).

Jingjiang Jinlun peiriant gweithgynhyrchu Co., Ltd

S