Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys

Cymhlethdod y Broses Feithrin

Yn awr, mae datblygiadau technolegol yn gyflymach ac yn gyflymach, mae llawer o bethau yn agos at fecanwaith, mae angen cymaint o ddyfeisiadau mecanyddol, wrth gwrs, bydd yna broses feithrin, gan feithrin gofynion yn ofynion llym iawn ar gyfer y broses fagu yn llym iawn. Gan mai pob dyfais yw'r angen i gydlynu, ychydig anghymesur, neu'r maint anghywir, bydd yn achosi i'r broses gyfan fod yn ddi-rym.

Mae gofynion pwysau prosesau meithrin yn llym iawn, ni all addewid fod â bylchau nac anhwylderau eraill, fel arall, pan fydd y gwaith mecanyddol yn dueddol o fethiant neu barais y prosiect cyfan, hyd yn oed colli llawer o weithlu ac adnoddau materol, felly bydd y broses fagu yn llym iawn. Nawr mae llawer o ddiffygion yn cael eu defnyddio ar yr awyrennau, rydych chi'n dychmygu, os nad ydynt yn amheus oherwydd bod y broses fagu, sy'n arwain at ddamwain, y canlyniadau yn y pen draw yn annymunol! Felly mae cymhlethdod y broses fagu hefyd yn amlwg. Felly ni allwn anwybyddu unrhyw gamgymeriad bach mewn bywyd, rhaid trin popeth o ddifrif, mae'r colled anochel yn digwydd.


Jingjiang Jinlun peiriant gweithgynhyrchu Co., Ltd

S